Taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ermitazas.lt.
1.2. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi taisyklės.
1.3. Pardavėjas – UAB Ermitažas, buveinės adresas Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 300090381, PVM mokėtojo kodas LT100001490110.
1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. PREKIŲ UŽSAKYMAS
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti pirkimo paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 
3. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA
3.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekėms taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.
3.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų parduotuvėje „Ermitažas“.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 
3.3.1. Banko kortele;
3.3.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių gavimo metu;
3.3.3. Internetinės bankininkystės sistema;
3.3.4. Bankiniu pavedimu;
3.3.5. Išsimokėtinai (lizingu).
3.4. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.
3.5. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius.
3.6. PVM sąskaitą-faktūrą Elektroninė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su prekėmis.
4. PREKIŲ PRISTATYMAS
4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
4.1.1. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;
4.1.2. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių;
4.1.3. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą terminalą.
4.2. Prekių pristatymo terminai: 
4.2.1. Užsisakius prekių pristatymą į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.
4.2.2. Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytą adresą, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais pinigais ar banko kortele, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento. 
4.3. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
4.4. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
4.5. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. 
4.6. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
4.7. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
4.8. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
4.9. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymo sąlygos“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
4.10. Prekių užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.
4.11. Užsakius daugiau nei vieną Prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
4.12. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. 
4.13. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
4.14. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
5.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
5.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
5.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
5.6. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
5.7. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
5.8. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
5.9. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
6.1. Visų Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
6.2. Prekių nuotraukos pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės. 
6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
6.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
6.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.6. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą jo elektroninio pašto adresu klientams@ermitazas.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą ir perduoti Pardavėjui prekes kartu su prekių pirkimo dokumentu (pirkimo čekiu ir (arba) PVM sąskaita faktūra).
6.7. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui kokybiškų prekių, jei:
6.7.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.
6.7.2. Jei prekė buvo naudojama, prekė sugadinta, prekė prarado prekinę išvaizdą, pažeista jos pakuotė, ar grąžinta ne visos komplektacijos prekė.
6.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi analogiškos prekės, per 72 (septyniasdešimt dvi) valandas nuo prekių grąžinimo Pirkėjui sugrąžinami už prekę sumokėti pinigai. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
6.9. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) paštu, per kurjerį. 
6.10. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervedant pinigus į mokėtojo banko sąskaitą. 
6.11. Jei pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.
6.12. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
 
7. PRATĘSTOS GARANTIJOS TAISYKLĖS
7.1. Taisyklių 7 punktas galioja įsigyjant prekės garantijos pratęsimą. Paslaugos teikėjas UAB „Servisas Plius“ (toliau – SP). Paslaugos aprašymas ir kaina yra nurodyti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikate (toliau - PGAS), kurį klientas gauna elektronine ir/arba popierine forma ir kuris yra laikomas šių taisyklių priedu.
7.2. Paslaugos teikėjo SP atsakomybės:
7.2.1. PGAS galiojimo laikotarpiu apmokėti įsigytos prekės taisymą.
7.2.2. Pašalinti visus mechaninius ir elektrinius prekės gedimus, kurie yra padengiami gamintojo garantija, jei šie gedimai įvyko naudojant prekę pagal instrukciją. SERVICEPLUS (toliau - SP) įsipareigoja padengti nurodytos prekės remontą tik pagal prekės gamyklinę sandarą (konfigūraciją). Padengiamos darbo bei atsarginių dalių išlaidos, būtinos garantinės prekės funkcionavimui palaikyti.
7.2.3. Jeigu prekė buvo taisoma 3 kartus ir reikia pakartotinio remonto, SP gali įrenginį pakeisti į naują. Naujos prekės kaina neturi viršyti keičiamos prekės kainos arba gali būti mažesnė. Keičiamos atsarginės dalys gali būti naujos arba suremontuotos bei gali kainuoti mažiau, nei originalūs gaminiai. Atlikus prekės keitimą tokia pačia, atitinkančia jos rūšį bei kokybę, SP yra įvykdęs šiose taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, ir pratęstos garantijos sutartis yra laikoma pasibaigusia. Keičiamos prekės turės galiojančią gamintojo garantiją. 
7.2.4. Taisyti tik iš anksto užregistruotus gedimus. Po remonto pataisyta prekė Klientui bus grąžinta nemokamai.
7.2.5. Jeigu gamyklinio garantinio aptarnavimo metu prekė yra grąžinama pardavėjui, Klientui pareikalavus, SP grąžina visą pratęstos garantijos sertifikato kainą. 
7.3. Svarbi informacija klientui:
7.3.1. PGAS galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7.3.2. Sugedusią prekę klientas turi pristatyti asmeniškai, arba atsiųsti ją (siuntinys turi būti iš anksto apmokėtas bei apdraustas) į registracijos metu nurodytą taisyklą. Prekė turi būti siunčiama originalioje pakuotėje arba turi būti tinkamai supakuota, kad transportuojant į aptarnavimo vietą prekė nebūtų sugadinta, priešingu atveju prekė nebus priimta remontui. Kartu su preke turi būti įdėtas trumpas gedimo aprašymas, dokumentas, patvirtinantis prekės pirkimą (sąskaita faktūra ar pirkimo išsimokėtinai sutartis), gamintojo suteiktos prekės garantijos dokumento originalas (prekės pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sutartyje nurodyta prekės pirkimo data, prekės serijinis numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijiniu numeriu).
7.3.3. Jei prekė yra pakeista į kitą, per 10 dienų, pradedant nuo keitimo dienos, raštu informuoti apie tai SP el. p. adresu pagalba@serviceplus.lt arba paskambinti tel. nr.: 8 800 00889, 8 614 66644, nurodant naujos prekės gamintoją, modelį bei serijinį numerį.
7.3.4. Sugedęs, netinkamai veikiantis įrenginys turi būti pristatomas į SP nurodytą garantinio aptarnavimo centrą. Prekė, įsigaliojus PGAS, garantiniam remontui nebus priimama parduotuvėje, kurioje ji buvo įsigyta, nebent tai padaryti Jums nurodė SP operatorius.
7.3.5. Klientas turi išsaugoti visą jam reikalingą informaciją prieš atiduodant prekę remontui, SP neatsako už duomenų esančių įrenginio laikmenoje praradimą remonto metu.
7.3.6. Klientas gali nutraukti sutartį, informuodamas apie tai SP arba grąžindamas sutarties originalą pardavėjui per 14 dienų, skaičiuojant nuo PGAS įsigijimo bei Sutarties pasirašymo dienos.
7.3.7. Prireikus remontuoti stambių gabaritų techniką, klientas gali reikalauti, kad meistras atvyktų į namus. 
7.3.8. Jei atsarginės detalės SP yra neprieinamos, Klientas turi teisę pats įsigyti trūkstamą atsarginę dalį iš trečiųjų asmenų. Pateikus pirkimo dokumentus, atsarginių dalių įsigijimo išlaidos bus kompensuotos.
7.4 Kitos sąlygos:
7.4.2. PGAS pradeda galioti iškart pasibaigus gamintojo garantijai ir galioja iki PGAS nurodytos datos. 
7.4.3. Nuostoliai bei gedimai, nebus šalinami dėl šių priežasčių: serijos numerio neatitikimas arba nebuvimas; neteisingas komponentų pajungimas; savavališkas taisymas bei modifikavimas, atliktas remontas ne SP nurodytoje taisykloje; neoriginalių spausdintuvo rašalinių kasečių pildymas - panaudojimas; netinkamas elektros srovės panaudojimas; energijos netekimas; prekės kritimas; gabenimo pažeidimai; korpuso pažeidimai; vagystės atvejai, piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas, aplaidumas, vandalizmas, gyvūnų bei vabzdžių sukelti pažeidimai, aplinkos poveikis (gaisras, tvanas, korozija, smėlis, purvas, audra, kruša, žemės drebėjimas, kiti gamtos  reiškinių padariniai); programinės įrangos bei su šia įranga susijusios problemos; komponentų, nepadengiamų gamintojo garantija, praradimas; duomenų priėmimo bei perdavimo problemos, nutikusios dėl išorinių priežasčių; gamintojo produkcijos atšaukimas bei perdarymas, nepriklausomai nuo gamintojo apmokėjimo galimybių; tokios prekės kaip elektros lemputės, filtrai, maitinimo elementai, toneriai, dirželiai, būgnai, ryškalai, bei rašalo kasetės; vidinių komponentų pašalinimas bei perinstaliavimas, atliktas kitoje, ne gamyklos įgaliotoje taisykloje; kosmetinės bei korpuso detalės; kabeliai, laidai, sujungėjai; komponentas (ai), kurie niekada nebuvo padengiami gamintojo garantijos; deformacija bei rūdijimas.
7.4.4. Nebus padengiamos darbo jėgos, medžiagų ar kitos išlaidos, susijusios su remontuojamos prekės informacijos praradimu. 
7.4.5. SP pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos. Tokiu atveju bus atlyginta sertifikato pirkimo kaina. 
7.4.6. SP pasilieka teisę pakeisti sugadintą prekę panašios rūšies bei kokybės preke net jei prekė sugedo pirmą kartą. 
7.4.7. SP pasilieka teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus prekėms, kurios buvo naudojamos komerciniams tikslams, taip pat prekėms, kurios buvo naudojamos už Lietuvos teritorijos ribų.
7.4.8. SP jokiomis aplinkybėmis neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą (įskaitant pelno netekimą, verslo nutraukimą, duomenų praradimą ir t.t.), netgi tuo atveju, kai buvo įspėta apie tokios žalos atsiradimo galimybes. 
7.4.9. SP nepadengia jokių pažeidimų, kuriuos privalo padengti arba pašalinti gamintojas. 
7.4.10. SP jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės dėl pardavėjo įsipareigojimų pirkėjui. 
 
8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 
8.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. 
8.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu klientams@ermitazas.lt.
8.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
8.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
8.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.