Taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ermitazas.lt.
1.2. Pardavėjas – UAB "Ermitažas", buveinės adresas Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 300090381, PVM mokėtojo kodas LT100001490110.
1.3. Paskyra – Pirkėjo Elektroninės parduotuvės vartotojo paskyra, skirta apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.5. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje.
1.6. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi ir pirkimo-pardavimo taisyklės.
1.7. Užsakymas – Pirkėjo pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje platinamų prekių užsakymas.
2. PREKIŲ UŽSAKYMAS
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo Paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
2.3. Pirkėjas turi teisę pateikti Užsakymą ir apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje nesusikurdamas Paskyros, Užsakymo metu pateikiant Taisyklių 2.1 punkte pateiktą informaciją.
2.4. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti Paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo Paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir Pirkėjo Paskyra.
2.5. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
2.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu Užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje Užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo Užsakymas yra priimtas.
3. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA
3.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekėms taikoma Užsakymo metu galiojusi prekių kaina.
3.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų parduotuvėje „Ermitažas“.
3.3. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
3.3.1. Banko kortele.
3.3.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių gavimo metu.
3.3.3. Internetinės bankininkystės sistema.
3.3.4. Bankiniu pavedimu.
3.3.5. Išsimokėtinai (lizingu).
3.4. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo banko sąskaitą.
3.5. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas (priimdamas) Užsakymą. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius.
3.6. PVM sąskaitą-faktūrą Elektroninė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia elektroniniu paštu.
3.7. Prekių krepšeliui, kurį sudarančių visų atitinkamo Pardavėjo prekių bendra kainų suma nesiekia € 20 (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM), gali būti taikomas € 1,99 (įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM) administravimo mokestis, kuris yra skirtas sandėlio sistemų palaikymui, prekių paruošimo proceso ir kitoms užsakymo vykdymo išlaidoms padengti. Šis mokestis yra taikomas tik tiems užsakymams, kurių krepšelio suma yra mažesnė nei 20,00 € (neįskaitant pristatymo išlaidų). Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka su šiame punkte nurodyto administravimo mokesčio taikymo tvarka bei įsipareigoja jį sumokėti Pardavėjui. Kai Taisyklių numatytais atvejais Pirkėjui grąžinami pinigai už prekes, jam taip pat grąžinamas ir administravimo mokestis, jei Pirkėjas jį buvo sumokėjęs.
4. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
4.1.1. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu.
4.1.2. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių.
4.1.3. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą terminalą.
4.1.4. Atsiėmimas pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje.
4.2. Tais atvejais, kai Sutartyje yra numatytas daiktų gabenimas, t.y. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerį, pristatymą į pasirinktą Lietuvos pašto skyrių arba pristatymą į Pirkėjo pasirinktą terminalą, ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima prekes. Jeigu prekės yra perduodamos vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, atsitiktinė prekių žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami Pirkėjo nurodytam vežėjui. Atsiimant prekes Pardavėjo parduotuvėje prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo atsiima prekes Pardavėjo parduotuvėje.
4.3. Prekių pristatymo terminai:
4.3.1. Užsisakius prekių pristatymą į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių, prekės Pirkėjui pristatomos per 3-4 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo momento.
4.3.2. Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytą adresą, prekės Pirkėjui pristatomos per 3-4 darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo banko sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais pinigais ar banko kortele, prekės Pirkėjui pristatomos per 3-4 darbo dienas nuo Užsakymo patvirtinimo momento.
4.3.3. Pasirinkus Užsakymą atsiimti parduotuvėje, prekės atrenkamos per 1-2 dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Jeigu numatoma, kad prekių atrinkimas užtruks daugiau nei 14 dienų, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją.
4.3.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pratęsti šiame Taisyklių 4.3 punkte numatytus prekių pristatymo ir atsiėmimo terminus, apie tai informuodamas Pirkėją ne anksčiau nei 3 (trys) dienos iki nustatyto prekių pristatymo ar atsiėmimo termino pabaigos dienos.
4.4. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
4.5. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, Užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
4.6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku Užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė Užsakymo numerį.
4.7. Pardavėjas nėra atsakingas už Užsakymo pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
4.8. Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos parduotuvėje, atsiimamos parduotuvės darbo laiku, kuris yra nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Kontaktai“. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku. Prekės iš parduotuvės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo elektroninio laiško gavimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo Užsakymą anuliuoja ir nutraukia Sutartį bei per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.9. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti Sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
4.10. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei pareikalauti atlyginti pagrįstus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
4.11. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymo sąlygos“ ir galiojantis Užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus Užsakymą.
4.12. Prekių užnešimo paslauga užsakoma Užsakymo pateikimo metu. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą užnešimo paslaugų kainą Užsakymo pateikimo metu.
4.13. Užsakius daugiau nei vieną prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
4.14. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti.
4.15. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
4.16. Jei Pirkėjo pateiktame Užsakyme yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir savo nuožiūra nurodo vieną ar kelis iš galimų situacijos sprendimo būdų:
4.16.1. Pardavėjas vienašališkai atšaukia Užsakymą ir per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį Užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.
4.16.2. Pardavėjas pasiūlo kitą (vėlesnį) Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) terminą.
4.16.3. Pardavėjas pasiūlo įvykdyti Užsakymą be trūkstamos prekės bei grąžinti Pirkėjui už trūkstamą prekę sumokėtų pinigų sumą per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo pristatymo (atsiėmimo) dienos į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.
4.17. Pirkėjui nesutinkant su Taisyklių 4.16.2 ar 4.16.3 punktuose pasiūlytais Užsakymo vykdymo būdais, jis gali atsisakyti Užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo Užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį Užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo Užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už Užsakymą.
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas ir pirkimo-pardavimo taisykles. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą (t. y. be tikslo prekes perparduoti).
5.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių Užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
5.4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Elektroninėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.5. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
5.6. Pirkėjas, naudodamasis Elektroninės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Elektroninėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.7. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai maksimalia teisės aktų leidžiama apimtimi atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
5.8. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios Užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
5.9. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
5.10. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
5.12. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir/ ar nevykdyti Sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti Sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti Sutarties.
5.13. Pardavėjas turi teisę, nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų vartotojų apsaugos reikalavimų vienašališkai pratęsti Pardavėjo pareigų pagal Sutartį vykdymo terminus, kuomet dėl iš esmės pasikeitusių aplinkybių Pardavėjas neturi galimybės tinkamai vykdyti Sutarties. Pardavėjas tokiais atvejais įsipareigoja apie susidariusią situaciją informuoti Pirkėją ir ieškoti abi šalis tenkinančių Sutarties vykdymo būdų.
5.14. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
6.1. Visų Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Prekių nuotraukos pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.
6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
6.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktų nustatyta garantija.
6.5. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes, t. y. prekių netinkama kokybė pasireiškia neatitikimu Sutarties sąlygoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
6.5.1. Pakeisti prekę su defektais į prekę be defektų;
6.5.2. Vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti sugrąžinti už prekę sumokėtą kainą.
6.6. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis (pvz. pakuotė turi įbrėžimų ar pan.).
6.7. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
6.8. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
6.9. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) paštu, per kurjerį arba toje parduotuvėje, kurioje prekės buvo atsiimtos pagal Taisyklių 4.1.4 punktą.
7. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
7.1. Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis, turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos Sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie Sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją jo elektroninio pašto adresu [email protected], užpildydamas Sutarties atsisakymo formą. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo momento.
7.2. Pirkėjas praranda teisę atsisakyti Sutarties ir grąžinti Pardavėjui kokybiškas prekes, jei:
7.2.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.
7.2.2. Prekės yra greitai gendančios ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
7.2.3. Supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
7.2.4. Jei prekė po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
7.2.5. Jei prekė nėra iš anksto pagaminta ir yra gaminama atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pavyzdžiui, pagal Pirkėjo nurodymus sumaišyti dažai).
7.3. Grąžinamos kokybiškos prekės turi būti nenaudotos, nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos originalios etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), tvarkingoje originalioje ir nepakitusių savybių (prekės tinkamumo naudoti terminas turi būti nepasibaigęs). Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.4. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) paštu, per kurjerį arba toje parduotuvėje, kurioje prekės buvo atsiimtos pagal Taisyklių 4.1.4 punktą.
7.5. Pirkėjui atsisakius Sutarties, sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo Sutarties atsisakymo gavimo ir (ar) prekių grąžinimo Pardavėjui dienos, pervedant pinigus į banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas.
7.6. Pirkėjui grąžinant kokybiškas prekes prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui. Taip pat Pardavėjas negrąžina Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
7.7. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pagal Sutartį įsigytas prekes, prekių pristatymo išlaidos Pirkėjui nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamų prekių.
7.8. Pirkėjams, kurie yra juridiniai asmenys arba fiziniai asmenys - verslininkai, teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotolinės Sutarties nėra taikoma, tad šių Pirkėjų atžvilgiu kokybiškos ir Užsakymą atitinkančios prekės nėra gražinamos ir nėra keičiamos.
8. GARANTIJOS PRATĘSIMAS
8.1. Taisyklių 8 skyrius galioja įsigyjant prekės garantijos pratęsimą. Paslaugos teikėjas UAB „Servisas Plius“ (toliau – SP). Paslaugos aprašymas ir kaina yra nurodyti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikate (toliau - PGAS), kurį klientas gauna elektronine ir/arba popierine forma ir kuris yra laikomas šių taisyklių priedu.
8.2. Paslaugos teikėjo SP atsakomybės:
8.2.1. PGAS galiojimo laikotarpiu apmokėti įsigytos prekės taisymą.
8.2.2. Pašalinti visus mechaninius ir elektrinius prekės gedimus, kurie yra padengiami gamintojo garantija, jei šie gedimai įvyko naudojant prekę pagal instrukciją. SERVICEPLUS (toliau - SP) įsipareigoja padengti nurodytos prekės remontą tik pagal prekės gamyklinę sandarą (konfigūraciją). Padengiamos darbo bei atsarginių dalių išlaidos, būtinos garantinės prekės funkcionavimui palaikyti.
8.2.3. Jeigu prekė buvo taisoma 3 kartus ir reikia pakartotinio remonto, SP gali įrenginį pakeisti į naują. Naujos prekės kaina neturi viršyti keičiamos prekės kainos arba gali būti mažesnė. Keičiamos atsarginės dalys gali būti naujos arba suremontuotos bei gali kainuoti mažiau, nei originalūs gaminiai. Atlikus prekės keitimą tokia pačia, atitinkančia jos rūšį bei kokybę, SP yra įvykdęs šiose taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, ir pratęstos garantijos sutartis yra laikoma pasibaigusia. Keičiamos prekės turės galiojančią gamintojo garantiją.
8.2.4. Taisyti tik iš anksto užregistruotus gedimus. Po remonto pataisyta prekė Klientui bus grąžinta nemokamai.
8.2.5. Jeigu gamyklinio garantinio aptarnavimo metu prekė yra grąžinama pardavėjui, Klientui pareikalavus, SP grąžina visą pratęstos garantijos sertifikato kainą.
8.3. Svarbi informacija klientui:
8.3.1. PGAS galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
8.3.2. Sugedusią prekę klientas turi pristatyti asmeniškai, arba atsiųsti ją (siuntinys turi būti iš anksto apmokėtas bei apdraustas) į registracijos metu nurodytą taisyklą. Prekė turi būti siunčiama originalioje pakuotėje arba turi būti tinkamai supakuota, kad transportuojant į aptarnavimo vietą prekė nebūtų sugadinta, priešingu atveju prekė nebus priimta remontui. Kartu su preke turi būti įdėtas trumpas gedimo aprašymas, dokumentas, patvirtinantis prekės pirkimą (sąskaita faktūra ar pirkimo išsimokėtinai sutartis), gamintojo suteiktos prekės garantijos dokumento originalas (prekės pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sutartyje nurodyta prekės pirkimo data, prekės serijinis numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijiniu numeriu).
8.3.3. Jei prekė yra pakeista į kitą, per 10 dienų, pradedant nuo keitimo dienos, raštu informuoti apie tai SP el. p. adresu [email protected] arba paskambinti tel. Nr.: 8 800 00889, 8 614 66644, nurodant naujos prekės gamintoją, modelį bei serijinį numerį.
8.3.4. Sugedęs, netinkamai veikiantis įrenginys turi būti pristatomas į SP nurodytą garantinio aptarnavimo centrą. Prekė, įsigaliojus PGAS, garantiniam remontui nebus priimama parduotuvėje, kurioje ji buvo įsigyta, nebent tai padaryti Jums nurodė SP operatorius.
8.3.5. Klientas turi išsaugoti visą jam reikalingą informaciją prieš atiduodant prekę remontui, SP neatsako už duomenų esančių įrenginio laikmenoje praradimą remonto metu.
8.3.6. Klientas gali nutraukti sutartį, informuodamas apie tai SP arba grąžindamas sutarties originalą pardavėjui per 14 dienų, skaičiuojant nuo PGAS įsigijimo bei Sutarties pasirašymo dienos.
8.3.7. Prireikus remontuoti stambių gabaritų techniką, klientas gali reikalauti, kad meistras atvyktų į namus.
8.3.8. Jei atsarginės detalės SP yra neprieinamos, Klientas turi teisę pats įsigyti trūkstamą atsarginę dalį iš trečiųjų asmenų. Pateikus pirkimo dokumentus, atsarginių dalių įsigijimo išlaidos bus kompensuotos.
8.4 Kitos sąlygos:
8.4.1. PGAS pradeda galioti iškart pasibaigus gamintojo garantijai ir galioja iki PGAS nurodytos datos.
8.4.2. Nuostoliai bei gedimai, nebus šalinami dėl šių priežasčių: serijos numerio neatitikimas arba nebuvimas; neteisingas komponentų pajungimas; savavališkas taisymas bei modifikavimas, atliktas remontas ne SP nurodytoje taisykloje; neoriginalių spausdintuvo rašalinių kasečių pildymas - panaudojimas; netinkamas elektros srovės panaudojimas; energijos netekimas; prekės kritimas; gabenimo pažeidimai; korpuso pažeidimai; vagystės atvejai, piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas, aplaidumas, vandalizmas, gyvūnų bei vabzdžių sukelti pažeidimai, aplinkos poveikis (gaisras, tvanas, korozija, smėlis, purvas, audra, kruša, žemės drebėjimas, kiti gamtos reiškinių padariniai); programinės įrangos bei su šia įranga susijusios problemos; komponentų, nepadengiamų gamintojo garantija, praradimas; duomenų priėmimo bei perdavimo problemos, nutikusios dėl išorinių priežasčių; gamintojo produkcijos atšaukimas bei perdarymas, nepriklausomai nuo gamintojo apmokėjimo galimybių; tokios prekės kaip elektros lemputės, filtrai, maitinimo elementai, toneriai, dirželiai, būgnai, ryškalai, bei rašalo kasetės; vidinių komponentų pašalinimas bei perinstaliavimas, atliktas kitoje, ne gamyklos įgaliotoje taisykloje; kosmetinės bei korpuso detalės; kabeliai, laidai, sujungėjai; komponentas (ai), kurie niekada nebuvo padengiami gamintojo garantijos; deformacija bei rūdijimas.
8.4.3. Nebus padengiamos darbo jėgos, medžiagų ar kitos išlaidos, susijusios su remontuojamos prekės informacijos praradimu.
8.4.4. SP pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos. Tokiu atveju bus atlyginta sertifikato pirkimo kaina.
8.4.5. SP pasilieka teisę pakeisti sugadintą prekę panašios rūšies bei kokybės preke net jei prekė sugedo pirmą kartą.
8.4.6. SP pasilieka teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus prekėms, kurios buvo naudojamos komerciniams tikslams, taip pat prekėms, kurios buvo naudojamos už Lietuvos teritorijos ribų.
8.4.7. SP jokiomis aplinkybėmis neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą (įskaitant pelno netekimą, verslo nutraukimą, duomenų praradimą ir t.t.), netgi tuo atveju, kai buvo įspėta apie tokios žalos atsiradimo galimybes.
8.4.8. SP nepadengia jokių pažeidimų, kuriuos privalo padengti arba pašalinti gamintojas.
8.4.9. SP jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės dėl pardavėjo įsipareigojimų pirkėjui.
9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
9.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis Elektroninės parduotuvės administravimo, sutarties su Pirkėju sudarymo ir vykdymo, paslaugų teikimo tikslu tvarko Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir Užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikia, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikia lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.
9.2. Daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą galima rasti Pardavėjo Privatumo politikoje.
10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui Užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
10.2. Pirkėjas neturi teisės perleisti ar perduoti visų ar dalies teisių ir įsipareigojimų, kylančių iš šių Taisyklių, trečiajam asmeniui ar asmenims be Pardavėjo rašytinio sutikimo.
10.3. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
10.4. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu [email protected]
10.5. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.7. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
11. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
11.1. Prašymą / skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.