Taisyklės

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Elektroninė parduotuvė – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.ermitazas.lt.
1.2. Taisyklės – šios Elektroninės parduotuvės naudojimosi taisyklės.
1.3. Pardavėjas – UAB "Ermitažas", buveinės adresas Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, juridinio asmens kodas 300090381, PVM mokėtojo kodas LT100001490110.
1.4. Pirkėjas – bet kuris asmuo, kuris įsigyja prekių Elektroninėje parduotuvėje arba naudojasi kitomis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
2. PREKIŲ UŽSAKYMAS
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių Elektroninėje parduotuvėje, turi nurodyti šiuos duomenis: el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės.
2.2. Sėkmingai prisiregistravus, sukuriama individuali Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyra, prie kurios Pirkėjas gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu naudotą elektroninio pašto adresą ir slaptažodį.
2.3. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti pirkimo paskyros duomenų (slaptažodžio) slaptumą ir jų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie Elektroninėje parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu savo paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar pateikti Pardavėjui prašymą panaikinti jo registraciją.
2.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Elektroninėje parduotuvėje prekių užsakymą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. 
2.6. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir/ ar nevykdyti pirkimo – pardavimo sutarties bei grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir/ ar atidėti pirkimo - pardavimo sutarties vykdymą iki kol išnyks jos įvykdymą apsunkinančios aplinkybės, jeigu dėl techninių klaidų (kliūčių) ir/ ar trečiųjų asmenų veiksmų Pardavėjas protingomis ir jam prieinamomis priemonėmis neturi galimybės įvykdyti pirkimo – pardavimo sutarties.
3. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA
3.1. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekėms taikoma užsakymo metu galiojusi prekių kaina.
3.2. Prekių kainos Elektroninėje parduotuvėje gali skirtis nuo prekių kainų parduotuvėje „Ermitažas“.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų: 
3.3.1. Banko kortele;
3.3.2. Grynaisiais pinigais arba banko kortele prekių gavimo metu;
3.3.3. Internetinės bankininkystės sistema;
3.3.4. Bankiniu pavedimu;
3.3.5. Išsimokėtinai (lizingu).
3.4. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai patenka į Pardavėjo sąskaitą banke.
3.5. Jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą prekių gavimo momentu, už prekes bei prekių pristatymą Pirkėjas atsiskaito atsiimdamas užsakymą. Pirkėjui neatsiėmus prekių, Pirkėjas atlygina Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius.
3.6. PVM sąskaitą-faktūrą Elektroninė parduotuvė išrašo ir Pirkėjui pateikia kartu su prekėmis.
4. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS
4.1. Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš toliau nurodytų prekių pristatymo būdų:
4.1.1. Per kurjerį Pirkėjo nurodytu adresu;
4.1.2. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių;
4.1.3. Pristatymas į Pirkėjo pasirinktą terminalą.
4.1.4. Atsiėmimas pasirinktoje Pardavėjo parduotuvėje.
4.2. Tais atvejais, kai pirkimo - pardavimo sutartyje numatytas daiktų gabenimas, t.y. Pirkėjas pasirenka prekių pristatymą per kurjerį, pristatymą į pasirinktą Lietuvos pašto skyrių arba pristatymą į Pirkėjo pasirinktą terminalą, ir Pardavėjas išsiunčia daiktus Pirkėjui, prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, priima daiktus. Jeigu daiktai perduodami vežėjui, kurį pasirinko Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokio pristatymo, šioje dalyje numatyta rizika pereina Pirkėjui, kai daiktai perduodami vežėjui. Atsiimant prekes Pardavėjo parduotuvėje prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo priima prekes Pardavėjo parduotuvėje.
4.3. Prekių pristatymo terminai: 
4.3.1. Užsisakius prekių pristatymą į Pirkėjo pasirinktą artimiausią Lietuvos pašto skyrių, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento.
4.3.2. Užsisakius prekių pristatymą per kurjerį į Pirkėjo nurodytą adresą, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas po prekių apmokėjimo gavimo į Pardavėjo sąskaitą, jei Pirkėjas pasirinko išankstinį apmokėjimą. Jei Pirkėjas pasirinko atsiskaitymą siuntos gavimo momentu grynaisiais pinigais ar banko kortele, prekės Pirkėjui pristatomos per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo momento. 
4.3.3. Pasirinkus užsakymą atsiimti parduotuvėje, prekės atrenkamos per 3 (tris) darbo dienas nuo prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momento. Jeigu numatoma, kad prekių atrinkimas užtruks daugiau nei 3 dienas, Pardavėjas apie tai informuoja Pirkėją.
4.4. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių Neriją.
4.5. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę, o toks asmuo, atsiimdamas prekes, privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
4.6. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo per kurjerį būdą, įsipareigoja Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyroje nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir atsiimti prekes su kurjeriu suderintu pristatymo laiku. Pirkėjas turi užtikrinti, kad su kurjeriu suderintu prekių pristatymo laiku užsakymo metu pateiktu prekių pristatymo adresu prekes atsiimtų pirkėjas arba kitas asmuo, kuriam pirkėjas perdavė užsakymo numerį. 
4.7. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.
4.8. Prekės, kurios Pirkėjui perduodamos parduotuvėje, atsiimamos parduotuvės darbo laiku, kuris yra nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Kontaktai“. Apie paruoštas atsiėmimui prekes Pirkėjas informuojamas elektroniniu laišku. Prekės iš parduotuvės turi būti atsiimtos ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo elektroninio laiško gavimo. Pirkėjui neatsiėmus prekių per šiame Taisyklių punkte nustatytą terminą, Pardavėjas be išankstinio įspėjimo prekių užsakymą anuliuoja ir nutraukia prekių pirkimo - pardavimo sutartį bei per 14 (keturiolika) dienų grąžina Pirkėjui jo sumokėtą prekių kainą  šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.9. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas iš anksto neįspėjęs gali nutraukti prekių pirkimo - pardavimo sutartį. Tokiu atveju, Pardavėjas per 14 dienų grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtą sumą, išskaitydamas iš tos sumos Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas.
4.10. Jeigu Pardavėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pirkėjas įgyja teisę vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį bei pareikalauti atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
4.11. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas Elektroninės parduotuvės puslapyje „Pristatymo sąlygos“ ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
4.12. Prekių užnešimo paslauga užsakoma atskirai iki apmokėjimo už Prekes. Užnešimo paslaugą apmoka Pirkėjas.
4.13. Užsakius daugiau nei vieną Prekę, jos gali būti pristatomos skirtingu metu. Už tai papildomas pristatymo mokestis nebus taikomas.
4.14. Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti. 
4.15. Pirkėjui per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad prekių pakuotės yra tinkamos, prekių kiekis ir kokybė atitinka Sutarties sąlygas.
4.16. Jei Pirkėjo prekių krepšelyje yra bent viena prekė, kurios pageidaujamo kiekio Pardavėjas per šiose Taisyklėse nurodytus terminus pristatyti Pirkėjui negali, Pardavėjas apie tai nedelsdamas informuoja Pirkėją jo elektroninio pirkimo paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu ir nurodo galimą prekių pristatymo terminą. Pirkėjui nesutinkant su pasikeitusiu prekių pristatymo terminu, jis gali atsisakyti užsakymo. Tokiu atveju Pardavėjas per 14 (keturiolika) dienų nuo užsakymo atsisakymo grąžina Pirkėjui pagal ankstesnį užsakymą sumokėtą sumą į Pirkėjo atitinkamo užsakymo pateikimo metu nurodytą mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą.
5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Elektronine parduotuve sąlygas. Jos yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Elektroninėje parduotuvėje ir kitaip naudojasi Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
5.2. Elektroninėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą.
5.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Elektroninėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Pirkėjui užsisakius prekių Elektroninėje parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
5.4. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
5.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Elektroninėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
5.6. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už Elektroninėje parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
5.7. Jei Pirkėjas pažeidžia savo įsipareigojimus nurodytus šiose Taisyklėse, Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo apriboti ar nutraukti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve.
5.8. Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.
5.9. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS
6.1. Visų Elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Prekių nuotraukos pateiktos Elektroninėje parduotuvėje gali neatitikti realios prekių ir jų pakuotės išvaizdos, spalvos, komplektacijos ar formos. Informacija prekės aprašyme yra bendro pobūdžio, todėl gali nesutapti su informacija ant prekės pakuotės.
6.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. Jeigu prekės spalvos, dydžio ar formos neatitikimas sąlygotas dėl Pardavėjo ar su juo susijusių trečiųjų asmenų veiksmų, tuomet Pardavėjas atsako už prekės galimus išvaizdos neatitikimus.
6.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
6.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
6.6. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo - pardavimo sutarties. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą turi ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją jo elektroninio pašto adresu info@ermitazas.lt, užpildydamas sutarties atsisakymo formą. Pirkėjas privalo išsiųsti ir/ ar pristatyti Pardavėjui grąžinamas prekes per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo momento. Pirkėjui atsisakius pirkimo – pardavimo sutarties, Pardavėjas grąžina visas Pirkėjo pirkimo – pardavimo sutarties pagrindu sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas.
6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybės reikalavimus atitinkančią prekę, prekės grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pirkėjas.
6.8. Pirkėjas praranda teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti pardavėjui kokybiškas prekes, jei:
6.8.1. Praėjo numatytas prekių grąžinimo terminas.
6.8.2. Jei prekė buvo naudojama, prekė sugadinta, prekė prarado prekinę išvaizdą, pažeista jos pakuotė, ar grąžinta ne visos komplektacijos prekė.
6.9. Jeigu Pirkėjas grąžina kokybės reikalavimų neatitinkančią prekę, prekės grąžinimo (siuntimo Pardavėjui) išlaidas apmoka Pardavėjas.
6.10. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.
6.11. Prekės Pardavėjui gali būti grąžinamos (perduodamos) paštu, per kurjerį arba toje parduotuvėje, kurioje prekės buvo atsiimtos pagal Taisyklių 4.1.4 punktą.
6.12. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo gavimo ir prekių grąžinimo dienos, pervedant pinigus į Pirkėjo (mokėtojo) banko sąskaitą.
6.13. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo siūlomas įprastinis pristatymo būdas.
6.14. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
7. PRATĘSTOS GARANTIJOS TAISYKLĖS
7.1. Taisyklių 7 punktas galioja įsigyjant prekės garantijos pratęsimą. Paslaugos teikėjas UAB „Servisas Plius“ (toliau – SP). Paslaugos aprašymas ir kaina yra nurodyti pratęsto garantinio aptarnavimo sertifikate (toliau - PGAS), kurį klientas gauna elektronine ir/arba popierine forma ir kuris yra laikomas šių taisyklių priedu.
7.2. Paslaugos teikėjo SP atsakomybės:
7.2.1. PGAS galiojimo laikotarpiu apmokėti įsigytos prekės taisymą.
7.2.2. Pašalinti visus mechaninius ir elektrinius prekės gedimus, kurie yra padengiami gamintojo garantija, jei šie gedimai įvyko naudojant prekę pagal instrukciją. SERVICEPLUS (toliau - SP) įsipareigoja padengti nurodytos prekės remontą tik pagal prekės gamyklinę sandarą (konfigūraciją). Padengiamos darbo bei atsarginių dalių išlaidos, būtinos garantinės prekės funkcionavimui palaikyti.
7.2.3. Jeigu prekė buvo taisoma 3 kartus ir reikia pakartotinio remonto, SP gali įrenginį pakeisti į naują. Naujos prekės kaina neturi viršyti keičiamos prekės kainos arba gali būti mažesnė. Keičiamos atsarginės dalys gali būti naujos arba suremontuotos bei gali kainuoti mažiau, nei originalūs gaminiai. Atlikus prekės keitimą tokia pačia, atitinkančia jos rūšį bei kokybę, SP yra įvykdęs šiose taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, ir pratęstos garantijos sutartis yra laikoma pasibaigusia. Keičiamos prekės turės galiojančią gamintojo garantiją. 
7.2.4. Taisyti tik iš anksto užregistruotus gedimus. Po remonto pataisyta prekė Klientui bus grąžinta nemokamai.
7.2.5. Jeigu gamyklinio garantinio aptarnavimo metu prekė yra grąžinama pardavėjui, Klientui pareikalavus, SP grąžina visą pratęstos garantijos sertifikato kainą. 
7.3. Svarbi informacija klientui:
7.3.1. PGAS galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7.3.2. Sugedusią prekę klientas turi pristatyti asmeniškai, arba atsiųsti ją (siuntinys turi būti iš anksto apmokėtas bei apdraustas) į registracijos metu nurodytą taisyklą. Prekė turi būti siunčiama originalioje pakuotėje arba turi būti tinkamai supakuota, kad transportuojant į aptarnavimo vietą prekė nebūtų sugadinta, priešingu atveju prekė nebus priimta remontui. Kartu su preke turi būti įdėtas trumpas gedimo aprašymas, dokumentas, patvirtinantis prekės pirkimą (sąskaita faktūra ar pirkimo išsimokėtinai sutartis), gamintojo suteiktos prekės garantijos dokumento originalas (prekės pirkimo data turi būti aiškiai matoma bei sutapti su sutartyje nurodyta prekės pirkimo data, prekės serijinis numeris turi sutapti su garantijoje nurodytu serijiniu numeriu).
7.3.3. Jei prekė yra pakeista į kitą, per 10 dienų, pradedant nuo keitimo dienos, raštu informuoti apie tai SP el. p. adresu pagalba@serviceplus.lt arba paskambinti tel. nr.: 8 800 00889, 8 614 66644, nurodant naujos prekės gamintoją, modelį bei serijinį numerį.
7.3.4. Sugedęs, netinkamai veikiantis įrenginys turi būti pristatomas į SP nurodytą garantinio aptarnavimo centrą. Prekė, įsigaliojus PGAS, garantiniam remontui nebus priimama parduotuvėje, kurioje ji buvo įsigyta, nebent tai padaryti Jums nurodė SP operatorius.
7.3.5. Klientas turi išsaugoti visą jam reikalingą informaciją prieš atiduodant prekę remontui, SP neatsako už duomenų esančių įrenginio laikmenoje praradimą remonto metu.
7.3.6. Klientas gali nutraukti sutartį, informuodamas apie tai SP arba grąžindamas sutarties originalą pardavėjui per 14 dienų, skaičiuojant nuo PGAS įsigijimo bei Sutarties pasirašymo dienos.
7.3.7. Prireikus remontuoti stambių gabaritų techniką, klientas gali reikalauti, kad meistras atvyktų į namus. 
7.3.8. Jei atsarginės detalės SP yra neprieinamos, Klientas turi teisę pats įsigyti trūkstamą atsarginę dalį iš trečiųjų asmenų. Pateikus pirkimo dokumentus, atsarginių dalių įsigijimo išlaidos bus kompensuotos.
7.4 Kitos sąlygos:
7.4.1. PGAS pradeda galioti iškart pasibaigus gamintojo garantijai ir galioja iki PGAS nurodytos datos. 
7.4.2. Nuostoliai bei gedimai, nebus šalinami dėl šių priežasčių: serijos numerio neatitikimas arba nebuvimas; neteisingas komponentų pajungimas; savavališkas taisymas bei modifikavimas, atliktas remontas ne SP nurodytoje taisykloje; neoriginalių spausdintuvo rašalinių kasečių pildymas - panaudojimas; netinkamas elektros srovės panaudojimas; energijos netekimas; prekės kritimas; gabenimo pažeidimai; korpuso pažeidimai; vagystės atvejai, piktnaudžiavimas, netinkamas naudojimas, aplaidumas, vandalizmas, gyvūnų bei vabzdžių sukelti pažeidimai, aplinkos poveikis (gaisras, tvanas, korozija, smėlis, purvas, audra, kruša, žemės drebėjimas, kiti gamtos  reiškinių padariniai); programinės įrangos bei su šia įranga susijusios problemos; komponentų, nepadengiamų gamintojo garantija, praradimas; duomenų priėmimo bei perdavimo problemos, nutikusios dėl išorinių priežasčių; gamintojo produkcijos atšaukimas bei perdarymas, nepriklausomai nuo gamintojo apmokėjimo galimybių; tokios prekės kaip elektros lemputės, filtrai, maitinimo elementai, toneriai, dirželiai, būgnai, ryškalai, bei rašalo kasetės; vidinių komponentų pašalinimas bei perinstaliavimas, atliktas kitoje, ne gamyklos įgaliotoje taisykloje; kosmetinės bei korpuso detalės; kabeliai, laidai, sujungėjai; komponentas (ai), kurie niekada nebuvo padengiami gamintojo garantijos; deformacija bei rūdijimas.
7.4.3. Nebus padengiamos darbo jėgos, medžiagų ar kitos išlaidos, susijusios su remontuojamos prekės informacijos praradimu. 
7.4.4. SP pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos. Tokiu atveju bus atlyginta sertifikato pirkimo kaina. 
7.4.5. SP pasilieka teisę pakeisti sugadintą prekę panašios rūšies bei kokybės preke net jei prekė sugedo pirmą kartą. 
7.4.6. SP pasilieka teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus prekėms, kurios buvo naudojamos komerciniams tikslams, taip pat prekėms, kurios buvo naudojamos už Lietuvos teritorijos ribų.
7.4.7. SP jokiomis aplinkybėmis neatsako už netiesioginę ar atsitiktinę žalą (įskaitant pelno netekimą, verslo nutraukimą, duomenų praradimą ir t.t.), netgi tuo atveju, kai buvo įspėta apie tokios žalos atsiradimo galimybes. 
7.4.8. SP nepadengia jokių pažeidimų, kuriuos privalo padengti arba pašalinti gamintojas. 
7.4.9. SP jokiomis aplinkybėmis neprisiima jokios atsakomybės dėl pardavėjo įsipareigojimų pirkėjui. 
8. PRIVATUMO POLITIKA

8.1. Pardavėjas  Pirkėjo asmens duomenis elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarko, kai gauna aiškų Pirkėjo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Pirkėjui naudotis elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
 • patogiam, efektyviam ir Pirkėjo poreikius atitinkančiam elektroninės parduotuvės funkcionavimui;
 • sklandaus elektroninės parduotuvės ir tinklalapio administravimui užtikrinti (pavyzdžiui, Pirkėjui siunčiant prisijungimo prie paskyros duomenų priminimus, pranešant apie mūsų tinklalapio laikiną neveikimą, kitus trikdžius, kt.);
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Pirkėjo užklausas, prašymus pateikimui;
 • Pirkėjui aktualios informacijos ir įdomių pasiūlymų pateikimui;
 • Pirkėjui patogiu būdu siųsti gyvenimo aprašymus;
 • tam, kad galėtume su Pirkėju susisiekti dėl bet kokios Pirkėjo pateiktos informacijos;
 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami tinklalapio ir elektroninės parduotuvės turinį bei teikiamas paslaugas;
 • kitiems tikslams, kurie Pirkėjui atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

8.2. Elektroninės parduotuvės administravimo tikslu tvarkome šiuos Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, pirkimų ir užsakymų istoriją, IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikia, užklausų ir nusiskundimų istoriją, kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Pirkėjas pasidalino lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Sąrašas nėra baigtinis, kadangi, esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje privatumo politikoje aptartus tikslus, Pardavėjui gali prireikti surinkti papildomos informacijos. Dalis aukščiau pateiktų asmens duomenų yra surenkami iš Pirkėjo tiesiogiai, pavyzdžiui, duomenys, Pirkėjui susikūrus savo paskyrą. Kita dalis asmens duomenų surenkama netiesiogiai, pavyzdžiui, Pirkėjo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Pirkėjo sutikimu Pardavėjui duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiamasi per socialinius tinklus).

8.3. Pirkėjo asmeninę informaciją Pardavėjas saugoja ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • iki Pirkėjas nustos naudotis mūsų paslaugomis ir ištrins savo vartotojo paskyrą; arba
 • 10 metų po paskutinės aktyvios veiklos Pirkėjo paskyroje; arba
 • iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

Ilgesnis Pirkėjo asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai:

 • būtina, kad Pardavėjas galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Pirkėjo duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

8.4. Duomenų tvarkymas, Pirkėjui pateikus užklausas, prašymus.

Pardavėjas Pirkėjo duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su Pardavėju susisiekia elektroniniu paštu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją Pardavėjo interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. 

Pardavėjas Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdamas administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis Pardavėjui pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Pirkėjo aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus. 

Pirkėjui paskambinus Pardavėjui, siekiant išnagrinėti Pirkėjo klausimą, suteikti informaciją ir užtikrinti paslaugų kokybę, tvarkysime Pirkėjo pateikus duomenis, tarp kurių gali būti ir duomenų apie Pirkėjo pirkimo istoriją ir pan.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas - Pardavėjo teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Pirkėjo užklausas vykdymas, o taip pat Pardavėjo interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

8.5. Informuojame, kad Pardavėjas pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) Pirkėjo asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, lizingo bendrovės, kurjeriai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Pirkėjo asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.  Naujienlaiškių ir kitos informacijos siuntimui Pardavėjas pasitelkia specializuotus paslaugų teikėjus.

Be to, tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Pirkėjo naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek ES, tiek ir už ES ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga). Primename, kad ne ES valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei ES, tačiau Pardavėjas kruopščiai vertins sąlygas, kuriomis tokie Pirkėjo duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. 

Pardavėjas taip pat naudojasi Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones Pirkėjas gali perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. 

8.6. Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 16 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, todėl:

 • jeigu Pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 16 metų, naudodamasis  Elektroninės parduotuvės paslaugomis, Pirkėjas patvirtina, jog turi savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Pirkėjo asmeninės informacijos atskleidimo Pardavėjui;
 • jeigu Pirkėjas yra jaunesnis nei 16 metų, naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis ir turiniu gali tik tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Pardavėjui.

8.7. Pirkėjo teisės. Savo asmens duomenų atžvilgiu Pirkėjas turi šias teises:

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;
 • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Pirkėjui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos  pateikėte ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu);
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 • Tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui.
Pirkėjas norėdamas įgyvendinti savo teises, turi siųsti mums laišką el. paštu: info@ermitazas.lt. Pardavėjas informuoja, kad kilus abejonėms dėl Pirkėjo tapatybės Pardavėjas gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Pirkėją identifikuotų.
 
Gavę Pirkėjo prašymą, Pardavėjas įsipareigoja nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Pirkėjo prašymo gavimo, pateikti Pardavėjui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi pagal Pirkėjo pateiktą prašymą. Pardavėjas turi teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams. 
 
Pirkėjas, turi teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei mano, kad jo teisės buvo pažeistos – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai adresu Sapiegos g. 17, Vilnius, www.ada.lt . Pardavėjas rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti su atsakingais Pardavėjo asmenimis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

8.8. Pardavėjas, įgyvendindamas tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Pardavėjas rekomenduoja Pirkėjams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • neatskleisti prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenų tretiesiems asmenims;
 • pasirinkti slaptažodį, sudarytą bent iš 8 simbolių;
 • vengti to paties slaptažodžio naudojimo skirtinguose tinklalapiuose internete;
 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

8.9. Jei Jums kyla kokių nors su šia Politika susijusių klausimų, susisiekite su mumis:

Elektroniniu paštu dpo@ermitazas.lt
Telefonu +8 800 80 009

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas dpo@ermitazas.lt
Pašto korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika 
Laišką adresuokite taip:  UAB „Ermitažas“, Duomenų apsaugos pareigūnui

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai: UAB „Ermitažas“
Juridinio asmens kodas: 300090381
Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui užsakymo formoje jo nurodytu elektroninio pašto adresu. 
9.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. 
9.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia el. paštu info@ermitazas.lt.
9.4. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
9.5. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9.7. Pirkėjai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi internetiniu puslapiu po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais.
10. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Prašymą/ skundą dėl mūsų elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 14 66, interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.