Bendroji privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Ši interneto svetainės www.ermitazas.lt (toliau – Interneto svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) aprašo kaip UAB „Ermitažas“ (toliau – Bendrovė arba Mes) tvarko ir saugo savo klientų ir Interneto svetainės lankytojų (toliau – Jūs, Lankytojai) asmens duomenis ir privatumą.

Mes laikome, kad naudodamiesi Mūsų Interneto svetaine, Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis, pateikiate asmens duomenų valdytojui savo asmens duomenis ir suteikiate teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Mes patariame Jums periodiškai perskaityti ir susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, nes ji gali būti Mūsų keičiama ir atnaujinama. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite www.ermitazas.lt interneto svetainėje. Lankytojams tęsiant naudojimąsi Interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, bus laikoma, kad jie su atnaujinimais susipažino ir su jais sutinka.

Jeigu Jūs nesutinkate su šioje Privatumo politikoje aprašytu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome neteikti mums savo asmens duomenų. Tokiu atveju Mes neturėsime galimybės sudaryti sąlygas Jums naudotis kai kuriomis Mūsų paslaugomis.

Prašome atkreipti dėmesį, kad elektroninei parduotuvei www.ermitazas.lt taikoma atskira privatumo politika.

Asmens duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Ermitažas“, juridinio asmens kodas 300090381, buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, el. paštas [email protected].

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tikslai

Beveik visus tvarkomus asmens duomenis Mes gauname tik iš Jūsų. Tvarkydami Jūsų pateiktus asmens duomenis, Mes laikysime, kad jie yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

   1) Bendrovės teisėtas interesas; 

   2) Teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas; 

   3) Jūsų sutikimas pateikti savo asmens duomenis.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Kokius asmens duomenis Mes tvarkome

Šioje Privatumo politikoje nurodytas tvarkomų duomenų sąrašas nėra baigtinis. Esant specialiems atvejams ir norint pasiekti šioje Privatumo politikoje aptartus tikslus, Bendrovė gali tvarkyti ir kitus teisėtais pagrindais gautus Jūsų asmens duomenis.

Elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome elektroninės parduotuvės klientų (pirkėjų) asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų elektroninės parduotuvės klientų asmens duomenų tvarkymą rasite Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje.

Lojalumo programų dalyvių asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome lojalumo programų „ERMITAŽAS CLASSIC“ ir „ERMITAŽAS GOLD“ dalyvių asmens duomenis. Daugiau informacijos apie Mūsų lojalumo programos dalyvių asmens duomenų tvarkymą rasite ERMITAŽAS CLASSIC lojalumo programos privatumo politikoje ir ERMITAŽAS GOLD lojalumo programos privatumo politikoje.

Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainėje (slapukai)

Jums lankantis Interneto svetainėje, Mes tvarkome Jūsų IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate. Duomenys yra renkami Jūsų sutikimo pagrindu, slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Daugiau informacijos apie Mūsų Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite Mūsų Slapukų politikoje.

Bendrovės kontrahentų (verslo partnerių) asmens duomenų tvarkymas

Mes tvarkome verslo partnerių, tiekėjų, paslaugų teikėjų, kitų sandorių šalių, taip pat jų darbuotojų, atstovų ir agentų, kitų asmenų, apsilankančių Bendrovėje, asmens duomenis. Šie duomenys (asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinė informacija) renkami ir tvarkomi sudarant, vykdant, administruojant sutartis, sandorius ir susitarimus, užtikrinant Bendrovės teisėtus interesus, vykdant Bendrovei pagal galiojančius teisės aktus taikomas pareigas, ginantis nuo pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų. Tvarkydami šiuos asmens duomenis vadovaujamės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais bei senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tuo atveju, kai Jūs duosite sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. Mes teiksime Jums aktualią informaciją: bendruosius ir personalizuotus naujienlaiškius, pasiūlymus, informaciją apie akcijas, išpardavimus, nuolaidas, produktus, kvietimus dalyvauti žaidimuose bei laimėti prizus. Taip pat mes galėsime pasiteirauti kaip Jūs vertinate Mūsų parduodamas prekes, teikiamas paslaugas aptarnavimą ir kt.

Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ir tokių pranešimų atsisakyti, atsiųsdami pranešimą adresu [email protected] arba spausdami atsisakymo nuorodą elektroniniu paštu gaunamuose naujienlaiškiuose.

Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu rasite „ERMITAŽAS CLASSIC“ lojalumo programos privatumo politikoje ir Elektroninės parduotuvės privatumo politikoje.

Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu

Turėdami Jūsų sutikimą, Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais. Atlikdami atrankas į darbo poziciją Mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kandidatų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Šiuos duomenis saugosime iki konkrečios darbo pozicijos atrankos pabaigos. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Mes galime paprašyti Jūsų atskiro sutikimo tam, kad atrankos metu gautus Jūsų asmens duomenis išsaugotume ir naudotume juos kitų personalo atrankų vykdymo metu bei dėl to su Jumis susisiektume.

Gavę Jūsų išankstinį sutikimą, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes, rekomendacijų galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius.

Savo sutikimus galite bet kada atšaukti ir Mes nedelsiant imsimės veiksmų, kad Jūsų asmens duomenis sunaikintume.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kai Jūs atsiunčiate savo CV, motyvacinį laišką ar kitus asmeninius duomenis Mūsų bendruoju elektroniniu paštu Mums nepaskelbus darbuotojo atrankos, Mes turime teisę tokius duomenis saugoti ir naudoti vėlesnių atrankų tikslais iki 1 metų.

Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų išrašymo, prekių pristatymo ir prekių garantinio aptarnavimo tikslais

Apskaitai, sąskaitos – faktūros išrašymui ir mokesčių deklaravimui Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, telefono numerį, sandorio ir pirkimo datą, kredito ar debito sumas, PVM sumą ir banko sąskaitos duomenis. Mes taip pat tvarkome informaciją apie pirkėjų vardus ir pavardes, asmens kodus, adresus, PVM mokėtojų kodus, objekto tapatybę, kvito Nr. ir sumą, kad klientas galėtų išsiimti sąskaitą-faktūrą mūsų savitarnos terminale.

Mes galime naudoti Jūsų vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, kitus tapatybės nustatymo duomenis prekių pristatymo tikslu.

Mes galime tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, kitus tapatybės nustatymo duomenis, adresą, miestą, pašto kodą, telefono numerį, informaciją apie nupirktą prekę, pirkimo duomenis ir informaciją apie prekės defektus, kad galėtume jums teikti garantinio aptarnavimo paslaugas, prekės remonto paslaugas ir užsakyti reikiamas atsargines dalis.

Asmens duomenų tvarkymas draudiminių įvykių administravimo tikslu

Mes tvarkysime draudiminiame įvykyje dalyvaujančio asmens duomenis. Mes tvarkysime tokio asmens vardą, pavardę, kitus tapatybę nustatančius ir kontaktinius duomenis, nuotraukas, vaizdo įrašą, su avarija ir joje dalyvavusia transporto priemone susijusius duomenis, padarytą žalą ir kitą informaciją, kurią būtina nurodyti draudiminio įvykio deklaracijoje, kad būtų galima kreiptis dėl žalos kompensavimo draudiminio įvykio atveju. Mes tvarkysime informaciją apie dėl tokios kompensacijos besikreipusio asmens vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį, pateiktas nuotraukas ir vaizdo įrašus, bei duomenis, kurių reikia mokėjimui atlikti ir mokesčiams deklaruoti. Mes perduosime šią informaciją savo arba draudiminiame įvykyje dalyvavusio asmens draudimo bendrovei tokios kompensacijos suteikimo tikslais.

Asmens duomenų tvarkymas klientų skundų ir prašymų nagrinėjimo tikslu

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tais atvejais, kai su Mumis susisiekiate elektroniniu paštu, paštu, telefonu, pateikdami užklausą, užduodami klausimus ir pateikdami bet kokią kitokią informaciją Mūsų Interneto svetainėje, klientų aptarnavimo telefono linija ar socialiniuose tinkluose. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu. Tokiais atvejais gali būti tvarkomi Jūsų pateikti asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas ir kt.

Jūsų duomenis tvarkysime siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugant ir ginant savo teises ir teisėtus interesus. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas - Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į Jūsų užklausas vykdymas, Bendrovės teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, gerinti teikiamų paslaugų kokybę bei Jūsų sutikimas, išreikštas Jūsų aktyviais veiksmais pateikiant užklausą.

Jūsų pateiktus asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia Jūsų prašymui išnagrinėti ir atsakyti. Saugodami šiuos duomenis vadovausimės teisės aktų nustatytais tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais ir senaties terminais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apgint.

Asmens duomenų tvarkymas socialiniuose tinkluose

Jei apsilankę mūsų Facebook paskyroje, Instagram paskyroje ar LinkedIn paskyroje, kuriose Mes skelbiame įvairias naujienas ir informaciją, bei organizuojame įvairius žaidimus ir konkursus, išreikšite reakcijas paskelbtai informacijai, paliksite komentarą ar pasidalinsite skelbiamu turiniu, dalyvausite skelbiamuose žaidimuose/konkursuose, mes tvarkysime Jūsų paskyros vardą, paskyros profilio nuotrauką, mūsų paskyroje jūsų patalpintą turinį. Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime teisėto intereso pagrindu.

Vaizdo duomenų tvarkymas

Savo parduotuvių patalpose ir jų prieigose mes atliekame vaizdo stebėjimą. Vaizdo stebėjimo tikslas yra užtikrinti mūsų lankytojų, darbuotojų ir nuosavybės apsaugą, užkirsti kelią teisės pažeidimams ir nustatyti šalis, atsakingas už tokius pažeidimus. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tyrimų bei patikrinimų metu. Vaizdo įrašai gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms ir draudimo bendrovėms. Kiekvienoje parduotuvėje Jums bus pranešta apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir įrašymą.

Kokį laikotarpį Mes saugome Jūsų asmens duomenis

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas nėra nurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų pateikti asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Ilgesnis, negu tai būtina įgyvendinant tikslus (nurodytus šioje Privatumo politikoje), Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik išimtiniais atvejais, kai:

   a) tai yra būtina, kad Mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises; 

   b) esama įtarimų dėl neteisėtos veikos; 

   c) Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; 

   d) rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais; e) esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, bet jau sulaukęs 14 metų, naudodamiesi Mūsų Interneto svetainės paslaugomis, Jūs patvirtinate, jog turite savo tėvų, globėjų pritarimą dėl Jūsų asmeninės informacijos atskleidimo Bendrovei. Tuo atveju, jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis Mūsų Interneto svetainės paslaugomis galite tik Jūsų tėvams, globėjams dėl to davus sutikimą Bendrovei.

Duomenų tvarkytojai

Jūsų asmens duomenų tvarkymui Mes galime pasitelkti trečiuosius asmenis - paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, reklamos ir rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, lizingo bendrovės, skambučių ir ryšio paslaugas teikiančios įmonės, kurjeriai, pervežėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Duomenų gavėjai

Kai tai yra būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui, Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis Mūsų verslo partneriams, paslaugų teikėjams, kitiems duomenų valdytojams. Duomenis galime perduoti tik esant pakankamam teisėtam pagrindui ir tik tais atvejais, kai apie tokį perdavimą Jūs buvote informuoti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be Mūsų sutikimo. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Pasitelkdami trečiuosius asmenis Jūsų asmens duomenų tvarkymui, Mes visada užtikriname, kad duomenų gavėjai laikytųsi tinkamos duomenų apsaugos ir konfidencialumo įsipareigojimų.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami finansų įstaigoms, kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Asmens duomenų tvarkymo teritorija ir jurisdikcija

Jūsų asmens duomenis Mes tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neperduodame ir neturime ketinimo perduoti Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo Interneto svetainėje duomenys (IP adresas, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, slapukų pagalba renkami duomenys, kita su naršymu svetainėje ir naršyklės veikla susijusi informacija) naršymo Interneto svetainėje analizės, statistikos ir susijusiais tikslais gali būti padaryti prieinamais ar perduoti tiek Europos Ekonominėje Erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis „Google Analytics“ paslauga, toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Atkreipiame dėmesį, kad ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tačiau Mes visada kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus saugomi ir tvarkomi juos perdavus aukščiau minėtiems subjektams.

Nepriklausomai nuo asmens duomenų tvarkymo teritorijos, Bendrovė imsis visų įmanomų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad tretieji asmenys asmens duomenis tvarkytų laikantis BDAR ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų.

Asmens duomenų subjektų teisės

Mes užtikriname Jums galimybę naudotis visomis teisėmis, kurias Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai. Toliau pateikiame informaciją apie konkrečias Jūsų teises, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, ir jų įgyvendinimo būdus. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, prašome pateikti mums raštišką prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teisė susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis

Jūs turite teisę prašyti Mūsų patvirtinimo, ar Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūs taip pat turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo tikslą, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, duomenų gavėjų kategorijas, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, jei jis yra taikomas, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Teisė ištaisyti neteisingus asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti pakeisti, papildyti, patikslinti ar ištaisyti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, jeigu Jūs manote, kad Mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga.

Teisė ištrinti asmens duomenis (teisė būti pamirštam)

Jūs turite teisę prašyti, kad Mes ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu egzistuoja tam tikros asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose nurodytos aplinkybės (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.).

Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms asmens duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui asmens duomenis, kuriuos Mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Jums pateiksime įprastai Mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Teisė prieštarauti, kai asmens duomenų tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Mūsų teisėtais interesais.

Teisė atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, pasiūlymus ir informaciją. Savo sutikimus Jūs galite atšaukti ar iš naujo suteikti, pateikdami atitinkamai atnaujintą informaciją susisiekę su Mumis šioje Privatumo politikoje nurodytais būdais ir kontaktais. Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, Mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų. Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį Mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Teisė pateikti skundą

Jeigu manote, kad Jūsų teisės asmens duomenų tvarkymo srityje buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt) adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius. Tačiau Mes visuomet pirmiausia prašome ir rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į Mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išspręsti Jūsų skundą, patenkinti prašymus ar ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Asmens duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka

Norėdami įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Jūsų teises, galite kreiptis į Mus el. paštu: [email protected]. Laiške prašome nurodyti vardą ir pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti ir informaciją apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, bei informaciją, kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą.

Vykdydami Jūsų prašymą, turime teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kuri visada bus nustatoma paprasčiausiu ir Jums patogiausiu būdu.

Jeigu patikrinimo procedūra bus sėkminga, jūsų prašomą informaciją pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, Mes turime teisę vieno mėnesio terminą pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir tapatybės patikrinimo procedūros užbaigimo ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą Mes galime tik tuo atveju, jeigu būtų nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės. Apie tokį atsisakymą Jūs būsite informuoti raštu.

Mūsų kontaktiniai duomenys

Visais asmens duomenų tvarkymo klausimais su Mumis susisiekti galite šiais būdais:

  • elektroniniu paštu [email protected]
  • skambindami į mūsų Infoliniją nemokamu telefonu +370 632 11116. 
  • internetu per Interneto svetainės www.ermitazas.lt paklausimų formą.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

  • el. pašto adresas [email protected] pašto 
  • korespondencijos adresas – Ozo g. 25, Vilnius.

          Laišką adresuokite taip: UAB „Ermitažas“, Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „Ermitažas“ 

Juridinio asmens kodas 300090381 

Buveinės adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Privatumo politikos galiojimas

Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2021 m. gegužės 27 d.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.