0

Varžtai

Rodyti:

Varžtai DIN912, M8 x 70 mm, 8.8 Zn, 6 vnt.
3,49 €/vnt
Varžtai DIN912, M8 x 70 mm, 8.8 Zn, 6 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 35 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
2,19 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 35 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 40 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
2,19 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 40 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 16 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
1,89 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 16 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 40 Zn, 10 vnt.
2,49 €/vnt
Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 40 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 30 Zn, 10 vnt.
2,29 €/vnt
Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 30 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN7985, M8 x 35 mm, cinkuoti, 10 vnt.
2,69 €/vnt
Varžtai DIN7985, M8 x 35 mm, cinkuoti, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 90 mm, cinkuoti, 5 vnt.
2,79 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 90 mm, cinkuoti, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 50 mm, 8.8 Zn, 8 vnt.
2,29 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 50 mm, 8.8 Zn, 8 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 25 mm, cinkuoti, 10 vnt.
2,29 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 25 mm, cinkuoti, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 50 mm, cinkuoti, 5 vnt.
1,89 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 50 mm, cinkuoti, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 20 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
2,09 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 20 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 20 mm, cinkuoti, 10 vnt.
1,99 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 20 mm, cinkuoti, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 60 Zn, 5 vnt.
1,99 €/vnt
Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 60 Zn, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 40 mm, cinkuoti, 5 vnt.
1,59 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 40 mm, cinkuoti, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN912, M8 x 20 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
2,69 €/vnt
Varžtai DIN912, M8 x 20 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 80 Zn, 5 vnt.
2,29 €/vnt
Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 80 Zn, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN965, M8 x 60 mm, cinkuoti, 5 vnt.
2,09 €/vnt
Varžtai DIN965, M8 x 60 mm, cinkuoti, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 80 mm, 8.8 Zn, 5 vnt.
2,29 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 80 mm, 8.8 Zn, 5 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 100 Zn, 2 vnt.
1,49 €/vnt
Baldiniai varžtai DIN603 M8 x 100 Zn, 2 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN912, M8 x 16 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
2,29 €/vnt
Varžtai DIN912, M8 x 16 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN7985, M8 x 20 mm, cinkuoti, 10 vnt.
2,19 €/vnt
Varžtai DIN7985, M8 x 20 mm, cinkuoti, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtai DIN7985, M8 x 16 mm, cinkuoti, 10 vnt.
2,19 €/vnt
Varžtai DIN7985, M8 x 16 mm, cinkuoti, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas

Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 25 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.
1,99 €/vnt
Varžtas ISO4017/DIN933, M8 x 25 mm, 8.8 Zn, 10 vnt.

Pristatymas

Atsiėmimas