Ermitažas
Visual image
 

1. Žaidimas vyksta 2009 m. vasario 1-15 d. prekybos centruose „Ermitažas“: Ozo g. 25, Vilnius; Palangos pl. 16, Sudmantų km., Klaipėdos r.; Tilžes g. 227, Šiauliai.

2. Žaidime dalyvauja pirkėjai (žaidimo dalyviai), įsigiję bent vieną iš šių prekių (žaidimo prekės): bet kokios laminuotos grindų dangos, bet kokių tapetų, bet kokių šviestuvų, bet kokių baldų, už ne mažesnę kaip 399 Lt sumą.

3. Tiek tame pačiame pirkimo kvite, tiek skirtinguose pirkimo kvituose esančios žaidimo prekės gali būti sumuojamos, su sąlyga, kad šie kvitai gauti žaidimo metu. Tokiu atveju, kai žaidime dalyvauja keli susumuoti kvitai, juos būtina registruoti kartu ir jie yra traktuojami kaip vienas žaidimo bilietas.

4. Būtina išsaugoti pirkimo kvitą (-us).

5. Žaidimo dalyviai registruojasi internete adresu www.ermitazas.lt 2009 m. vasario 1-15 d.

6. Žaidimo dalyviai gali registruoti neribotą prikimo kvitų, tenkinančių žaidimo taisykles, kiekį.

7. Tą patį pirkimo kvitą galima registruoti tik vieną kartą.

8. Visi žaidimo dalyviai turi galimybę laimėti:

 • masažinę dušo kabiną,
 • vonios spintelę „Julia 50“,
 • 4 vnt. šaldytuvų „Candy CFM 3660 E“,
 • 3 vnt. prieškambario spintų,
 • 2 vnt. 3 aukštų etažerių su stalčiukais „Belingo“,
 • 3 vnt. 4 aukštų etažerių su stalčiukais „Belingo“,
 • 4 vnt. stovų rankšluosčiams „Adiamo“.

  9. 2009 m. kovo 2 d. atsitiktinės atrankos būdu bus išrinkti prizų laimėtojai ir informuoti asmeniškai telefonu ir el. paštu (tuo telefono numeriu ir el. pašto adresu, kuris buvo įrašytas registracijos formoje) bei paskelbti internete adresu www.ermitazas.lt.

  10. Nepavykus susisiekti su laimėtoju telefonu iki 2009 m. kovo 6 d., žaidimo organizatorius neįsipareigoja pranešti apie laimėjimą telefonu.

  11. Paskelbus laimėtojus (2009 m. kovo 2 d.) prizus bus galima atsiimti nuo 2009 m. kovo 9 d. iki 2009 m. kovo 22 d.

  12. Neatvykus atsiimti prizo iki 2009 m. kovo 22 d., arba nepateikus prikimo kvito originalo ir /arba asmens tapatybę įrodančio dokumento, arba pateikus žaidimo taisyklių netenkinantį pirkimo kvitą (-us), žaidimo organizatoriai įgyja teisę traukti naują prizo laimėtoją ir ankstesnio laimėtojo pretenzijos dėl to nepriimamos.

  13. Pakartotinis traukimas bus vykdomas 2009 m. kovo 23 d., laimėtojai bus informuoti asmeniškai telefonu ir el. paštu (tuo telefono numeriu ir el. pašto adresu, kuris buvo įrašytas registracijos formoje) bei paskelbti internete adresu www.ermitazas.lt.

  14. Paskelbus pakartotinio traukimo rezultatus (2009 m. kovo 23 d.), prizus bus galima atsiimti nuo 2009 m. kovo 30 d. iki 2009 m. balandžio 12 d.

  15. Laimėtojams iki 18 metų prizai tiesiogiai neatiduodami. Laimėjimas atiduodamas tėvams arba teisėtiems globėjams.

  16. Jei po pakartotinio traukimo prizai lieka neatsiimti, jie perduodami į UAB „Ermitažas“ nuosavybę.

  17. Žaidimo dalyvių išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.

  18. Su laimėjimais susijusius mokesčius sumoka žaidimo organizatorius.

  19. Prizai laimėtojams įteikiami asmeniškai. Atvykus atsiimti prizo, būtina pateikti pirkimo kvito originalą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame vardas ir pavardė turi sutapti su vardu, nurodytu užpildytoje registracijos formoje.

  20. Prieš įteikiant prizą, užpildomas prizų priėmimo – perdavimo aktas. Jame nurodoma: laimėtas prizas, jo vertė, laimėtojo vardas ir pavardė, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, pasą ar asmens tapatybės kortelę išdavusi institucija, laimėtojo gyvenamoji vieta. Laimėtojui pasirašius prizų priėmimo – perdavimo aktą, laikoma, kad prizas laimėtojui yra įteiktas ir pretenzijos iš jo nepriimamos.

  21. Prizai į piniginius ekvivalentus bei kitus daiktus nekeičiami.

  22. Žaidimo dalyvis sutinka, kad organizatorius naudotų bei tvarkytų jo duomenis žaidimui reikalingais tikslais.

  23. Organizatorius turi teisę viešai skelbti laimėtojų pavardes, jų nuotraukas spaudoje, radijuje ir televizijoje bei kitose žiniasklaidos priemonėse.

  24. Žaidimo dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su taisyklėmis, joms neprieštarauja ir sutinka jų laikytis.

  25. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės, jei registracijos metu žaidimo dalyvis pateikė neteisingus savo duomenis.

  26. Žaidimo organizatorius pasilieka sau teisę keisti žaidimo taisykles, prieš 2 dienas apie tai informavęs interneto tinklapyje www.ermitazas.lt.

  27. Žaidime negali dalyvauti UAB „Ermitažas“ darbuotojai ir jų šeimos nariai.